Car benefit calculator

Oblicz podatek z tytułu ryczałtu na samochód firmowy i paliwo samochodowe. Skontaktuj się z nami, aby omówić sposoby obniżenia tego podatku.

Emicje CO2 (dwutlenku węgla):
Niniejsza informacja jest dostępna w Twoim dowodzie rejestracyjnym lub użyj tej wyszukiwarki.
(Dla samochodów zarejestrowanych między 1.1.98 i 28.2.01, patrz www.vcacarfueldata.org.uk lub www.smmt.co.uk).
Jeżeli w ogóle brak danych dotyczących emisji CO2, należy użyć danych pojemności skokowej silnika.
Cena katalogowa samochodu (£)
Wkład kapitału pracobiorcy (£)
Rodzaj paliwa
Dane emisji CO2 w g/km wg dowodu rejestracyjnego
Pojemność skokowa silnika
Data rejestracji samochodu
Płatności pracobiorcy za prywatne użytkowanie samochodu
Czy pracodawca płaci za paliwo?
Wyniki
Ryczałt samochodowy:
Procent podanej ceny katalogowej:
Ryczałt paliwowy:
Ryczałt ogólnie:
Roczne zobowiązanie za 2011/12 wg stawki 20%:
Roczne zobowiązanie za 2011/12 wg stawki 40%: