Inheritance calculator

Jest to ogólny kalkulator, który uwzględnia zarówno podstawowe składniki majątku jak i obciążenia. Szacunkowe zobowiązanie podatkowe może ulec zmianie w rezultacie planowania podatkowego, PET (darowizn celem uniknięcia podatku od spadku) i tym podobnych. Prosimy o kontakt z nami, aby dokonać przeglądu planu spadkowego.

Kalkulator nie uwzględnia żadnych zwiększonych ulg podatkowych, które mogą przysługiwać w przypadku przeżycia współmałżonka, jeżeli majątek zmarłego nie w pełni skorzystał z dostępnego rocznego zwolnienia.
Składniki majątku:
Przedsiębiorstwo
Dom
Oszczędności
Inwestycje
Polisy ubezpieczeń na życie
Inne składniki majątku
Obciążenia:
Hipoteka
Kredyty
Inne zobowiązania
Wyniki
Wartość netto majątku
Suma podlegająca opodatkowaniu
Szacunkowe zobowiązanie z tytułu podatku od spadku