Tax Calculator

Kalkulator podatkowy
Rodzaj klakulatora
Rok rozliczeniowy
Selfemloyed
Wysokość dochodów (£)
Wysokość kosztów (£)
Podatek zapłacony CIS (£)
Employed
Suma wszystkich dochodów (£)
Suma zapłaconego podatku (£)
Wyniki
Profit do opodatkowania (£)
Wysokość podatku (£)
Wysokość składki NIC (£)
Razem podatek i NIC (£)
Wysokość podatku do zapłaty (£)
Podatek już zapłacony (£)
Różnica (£)